PRODUCT

กันชนในเมืองไทย

สมัยก่อนเราติดกันชนรถเพื่อความสวยงามอย่างเดียว ดังนั้น ความแข็งแรงของกันชน จึงไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่คำนึงถึงหรืออาจจะลืมนึกถึงไปเลย 

ซึ่งแท้จริงแล้วซึ่งแท้จริงแล้ว  เราควรจะต้องคำนึงถึงเป็นข้อแรก ๆ ของการตัดสินใจเลือกกันชนให้กับรถของเราเอง

 

 กันชน YAK  ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนแนวคิดของการเลือกกันชนของคนไทย โดยให้เน้นเรื่อง คุณภาพ เป็นหลัก ความสวยงามและราคาเป็นตัวเลือกสุดท้าย

ซึ่ง Concept การผลิตสินค้าYAK  ได้ปักหมุดเรื่องนี้นำมาใช้ในการผลิตสินค้าของเราทุกรุ่นอย่างจริงจัง

เพราะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงได้ออกแบบและผลิตกันชนที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงใช้งานได้จริงและสามารถปกป้องการกระแทกชนได้ดี

Visitors: 19,869